Nieuws

In het afgelopen jaar zijn 325 collega’s in het zonnetje gezet vanwege hun jubileum. Samen waren ze ruim 9000 jaar in dienst bij de brandweer. Maar liefst 24 collega’s behaalden de eerbiedwaardige mijlpaal van 40 jaar dienst.

De bestuurders van het Rode Kruis regio Gooi en Vechtstreek en regio Utrecht ondertekenden afgelopen weekend een convenant met de GGD-GHOR uit voornoemde regio’s. In het convenant staan de afspraken over de nieuwe werkwijze voor Rode Kruis vrijwilligers tijdens rampen en crises.

De VRU heeft begin december een bijeenkomst over risicocommunicatie voor veiligheidsregio's georganiseerd: RISKCOM.

Nog maar een paar weken en dan is het al weer Nieuwjaar! Wij zetten in op een feestelijk en veilige jaarwisseling voor iedereen. Help je ons mee? Deel dan de boodschap van onze hulpverleners!

Zaterdag 12 december ontvingen de vrijwilligers van de brandweerpost Montfoort een AED uit handen van  loco-burgemeester Jan Vlaar van de gemeente Montfoort. Post Montfoort gaat in haar verzorgingsgebied uitrukken op onwelwordingen met een vermoeden van noodzaak tot reanimeren, omdat zij mogelijk eerder ter plaatse kan zijn dan een ambulance bij een reanimatie. 

Zo aan het einde van het jaar willen we graag onze veiligheidspartners bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Met elkaar werken we aan een veilige regio voor alle inwoners.

Het is vandaag Nationale Vrijwilligersdag. Een uitgelezen moment om even stil te staan bij de inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers.

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft medegedeeld dat de totstandkoming van het onderzoeksrapport naar de zeer grote brand in Houten op 25 juli 2015 vertraagd is. Naar verwachting wordt het rapport eind januari / begin februari 2016 aangeboden aan de voorzitter van het bestuur van Veiligheidsregio Utrecht.

Op maandag 7 december aanstaande rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen.

Update 10:32 uur: In verband met het einde van de berichtgeving over de zeer grote brand bij partycentrum de Meijert in Mijdrecht wordt dit liveblog wordt afgesloten.