Nieuws

Op zaterdag 2 juli wordt de jaarlijkse systeemtest, genaamd ‘Animo’, gehouden voor de crisisorganisatie van onze regio. De test is bedoeld om te kijken hoe de crisisorganisatie in de Utrechtse regio in de praktijk functioneert.

Van donderdag 16 juni tot en met zaterdag 18 juni is er in en rond Oudewater een grote crisisoefening. Bij deze oefening met de naam ‘Samen in touw’ werken de hulpdiensten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Defensie, gemeente Oudewater en de Veiligheidsregio Utrecht samen.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Op basis van de huidige weersvoorspellingen hebben de kampeerterreinen in de uiterwaarden nog geen directe overlast van het hogere water. Maar wat de huidige neerslag in Centraal-Europa voor invloed heeft op de waterstanden in Nederrijn en Lek is nog onzeker.
Wilt jij weten wat hoogwater voor jou betekent. Kijk op www.overstroomik.nl. Hier vindt je ook de regionale overstromingskaart van de provincie Utrecht.

Op maandag 6 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen.

Het ministerie van V&J houdt op 30 mei 2016 een test met NL-Alert. Dit vindt plaats van 11.00 tot 11.15 uur in de omgeving van Soesterberg (omgeving restaurant ’t Hooght). Dit gebied is globaal aangegeven in onderstaand kaartje.

Jaarlijks organiseert de VRU themasessies over evenementenveiligheid. Onder dagvoorzitterschap van de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius kwamen op 18 mei bijna 60 medewerkers van gemeenten, Politie Utrecht en de VRU bijeen in het Provinciehuis om meer te weten te komen over mobiliteit bij evenementen.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden.

De Veiligheidsregio Utrecht start met inloopspreekuren voor burgers. Vanaf maandag 2 mei openen kazernes in de regio hun deuren om iedereen met vragen over brandveiligheid van antwoord te voorzien. Iedere eerste maandag van de maand, de dag dat ook de luchtalarmen getest worden, zijn de kazernes van 10.00 – 12.30 uur open.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden.