Nieuws

VRU en IFV organiseren op 2 november een uniek symposium over de laatste ontwikkelingen rondom informatiegestuurd werken binnen veiligheidsregio’s.

Naar aanleiding van de Klimaatakkoorden van Parijs zijn er plannen om een mondiaal klimaatinstituut in Nederland te vestigen. Gemeente Utrecht en provincie Utrecht hebben bekendgemaakt het instituut te willen huisvesten.

Twaalf collega's van Veiligheidsregio Utrecht namen afgelopen zaterdag deel aan de Canal Parade. De brandweer voer dit keer voor het eerst mee met een eigen brandweerboot.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Als weggebruiker kan je een bijdrage leveren aan een veiliger Nederland. Dit doe je door kalm en rustig te blijven en op de juiste manier te reageren als een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. Op deze manier breng je het overige verkeer niet in gevaar.

Warm zomerweer zonder regen, we vinden het heerlijk. Maar droogte heeft ook een keerzijde: de kans op natuurbranden neemt toe, zeker in het op één na grootste bosgebied van Nederland: de Utrechtse Heuvelrug. De VRU werkt hard aan het vergroten van de veiligheid, en niet alleen 's zomers.

Het lijkt een functie uit lang vervlogen tijden: Rijksheer. Het kost weinig moeite om een ‘Rijksheer’ in gedachten aan de zijde van Willem van Oranje te zien. Rijksheren én –dames bestaan nog steeds. Deze rijksfunctionarissen hebben een belangrijke functie als het gaat om crisismanagement. En daarom overleggen zij regelmatig met elkaar én met de VRU. De laatste Rijksherendag was op 21 juni met veel interessante onderwerpen op de agenda.

Vandaag waren er complimenten en taart van een landelijk bureau, Forum Standaardisatie, dat open standaarden voor informatieuitwisseling promoot. Het bureau was erg enthousiast over het project werkprocesapplicatie van directie Risicobeheersing van de VRU.

Danny Volmer is sinds kort operationeel woordvoerder bij de VRU. Het was zijn tweede week toen er een grote brand was in Amersfoort, een verdacht pakketje bij de A2 en nog veel andere incidenten. Hoe heeft Danny die weken eigenlijk ervaren?

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden.