Nieuws

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en tevens voorzitter van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Utrecht, legt zijn functie tijdelijk neer. Bij hem is prostaatkanker geconstateerd, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

In onze meest recente nieuwsbrief belichten wij weer verschillende boeiende onderwerpen uit ons brede werkveld. Samen met onze partners werken wij continu aan de veiligheid in onze regio.

Vandaag, 11 oktober 2017, is het Internationale Coming Out Day. 

De ministerraad heeft vrijdag 6 oktober 2017 positief besloten over het wetsvoorstel voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

De besturen van de Veiligheidsregio’s Flevoland, Utrecht en Gooi en Vechtstreek hebben besloten om de piketfunctie Directeur Publieke Gezondheid (DPG), per 01 oktober 2017 gezamenlijk in te vullen. Per regio zijn er drie DPG’en aangesteld om dit interregionale piketrooster te realiseren zodat er een piketpoule beschikbaar is van negen personen.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee weken.

In Nederland kunnen het hele jaar door stormen voorkomen. Tijdens het officiële stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 15 april, kan een flinke storm het water zo opstuwen, dat de waterstanden extra hoog worden. Alles moet dan op orde zijn om te zorgen dat Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar blijft. Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen om overstromingen tegen te gaan. Binnenkort vindt een grote gezamenlijke crisisoefening bij de rivierdijken plaats.

Gisteren is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in Den Haag gepresenteerd als nieuw onderdeel van het jaarlijkse programma van de Deltacommissaris. Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen.

De VRU is gecertificeerd door het IFV en is daarmee gemachtigd om IFV-toetsen en -examens te organiseren voor initiële opleidingen voor de brandweer, die leiden tot een IFV-diploma. Hiertoe is het certificaat en het bijbehorende gevelbordje uitgereikt aan de VRU.