Brandweer Veiligheidsregio Utrecht rukte 190 maal uit naar incidenten tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 06.00 uur.

Regionale cijfers
Bij het overgrote deel van de uitrukken (183) ging het om brand(meldingen). Vorig jaar is de brandweer hier 333 keer voor uitgerukt in dezelfde tijdsperiode.

Uitrukken

Aantal

Gebouwbranden

17

Buitenbranden:
- Voertuigen
- Containers
- Overig


20
49
90

Automatische brandmeldingen

7

Overige uitrukken

7

Totaal

190


Dit jaar vonden geen grote branden plaats waarbij moest worden opgeschaald.

Er waren dit jaar minder autobranden. De brandweer is dit jaar naar 20 autobranden incidenten uitgerukt. Vorig jaar waren dit er 34. Het merendeel van de autobranden, namelijk 17, vond plaats in de gemeente Utrecht, ten opzichte van 24 vorig jaar.

Agressie tegen hulpverleners
Er heeft geen agressie tegen brandweerpersoneel plaatsgevonden.   

Vragen
Media die vragen hebben over specifieke incidenten in gemeenten verwijzen wij door naar de desbetreffende gemeente.

Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en rampenbestrijding, en geneeskundige hulpverlening.

Fotocredits: freepic.com