De vakbonden FNV en CNV hebben aangekondigd dat ook de komende weken (vanaf 4 juli 08.00 uur) in onze regio actie gevoerd zal worden in het kader van de arbeidsonderhandelingen beroepsbrandweer tussen de vakbonden en de Brandweerkamer onder de VNG.

brandweerwagen in kazerneBeroepsbrandweer Amersfoort
De beroepsbrandweer in Amersfoort draait tijdens de actieperiode zogenoemde wachtdiensten. Dat betekent dat zij uitrukken voor alle meldingen (prioriteit 1, 2 en 3), maar daarnaast geen activiteiten verrichten zoals sporten en oefenen.

Beroepsbrandweer Utrecht
De beroepsbrandweer in Utrecht rukt uit voor alle prioriteit 1 meldingen en daarnaast alleen voor prioriteit 2 meldingen waarbij de brandweer de enige partij is die dat incident kan bestrijden (zoals een containerbrand). Prioriteit 2 meldingen met een dienstverlenend karakter (zoals een kat in de boom) worden overgelaten aan andere partijen. Ook verrichten zij geen nevenactiviteiten, zoals sporten en oefenen.

Veiligheid gegarandeerd
Voorop staat dat wij het recht respecteren dat onze brandweermensen hebben om actie te voeren. Daarbij staat vast dat de hulpverlening naar aanleiding van 1-1-2-meldingen nooit in gevaar mag worden gebracht en / of ter plaatse mag worden belemmerd. Het voeren van actie door de brandweer is daarom aan voorwaarden gebonden.
Zowel Veiligheidsregio Utrecht als werkgever, als de vakbonden en de brandweermensen zelf maken zich er hard voor dat de veiligheid van de inwoners van onze regio gegarandeerd is en blijft. Daarover blijven we continu met elkaar in gesprek.