Veteranendag wordt elk jaar op de laatste zaterdag van juni gehouden. Het is het jaarlijkse 'dank je wel' voor alle 150.000 veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Ook bij Veiligheidsregio Utrecht werken veel veteranen. Wat betekent Veteranendag voor hen? We spraken met drie collega's.

Peter Bos: Libanon 1982-1983 en Albanië 1999
Veteranendag betekent voor mij een bijzonder moment om te denken aan alle mensen die zich, met blind vertrouwen voor elkaar, hebben ingezet voor vrede en veiligheid, nu veteraan. Collega-veteranen die daarbij het leven lieten (ook veteraan) of die al dan niet voor de rest van hun leven een fysieke beperking hebben of het mentaal zwaar hebben. Daarbij denk ik ook aan de mensen die dicht bij hen staan. En natuurlijk zie ik mijn eigen uitzendingen weer voor mij, met alle kameraadschap die ik toen voelde.

Peter

Frans van de grift: Macedonië 2002
Zaterdag 25 juni Veteranendag, dit betekent voor mij weer even terug denken aan mijn uitzending in 2002 naar Macedonië. Terug denken aan kameraadschap tijdens een uitzending, maar ook terug denken aan mijn collega’s die de eindstreep niet hebben gehaald. Als reservist (al 27 jaar) van het Korps Nationale Reserve, is op uitzending zijn sowieso al uniek en een enorme ervaring. Deze ervaring gebruik ik nog veelvuldig in mijn werk, en heeft mij gevormd in het dagelijkse leven. Tijdens de Veteranendag laat ik zien waar ik nog steeds voor sta ‘vrede en veiligheid’ daar lever ik nog steeds een stuk vrije tijd voor in. Ik ben trots te mogen dienen voor de Koninklijke Landmacht en loop daarom ook mee als veteraan in het defilé in Den Haag.

Frans01

Ronald Boekhorst: Ethiopië en Eritrea – UNMEE 2000 - 2001
Ik ben als marinier naar diversen landen geweest maar datgene wat mij nog het meest bijstaat is de uitzending naar Eritrea/Ethiopië in 2000. Ik heb daar veel gezien en geleerd. De dag toen ik wegging vergeet ik niet meer. Dat was op 5 december. Het was mijn eerste UN missie die toch wel anders is dan de andere missies binnen het korps mariniers. Wat betekent Veteranendag voor mij? Ik heb mij daar niet heel veel mee bezig gehouden. Ik heb nog contact met oud collega’s die ik regelmatig zie maar ga er niet voor naar een Veteranendag. Ik heb een erg mooie tijd gehad en deel dat regelmatig met mijn oude dienstcollega’s. Mooie verhalen en de minder mooie verhalen deel je toch op een andere manier met elkaar dan met mensen die deze kant van het werk niet kennen. Ik ben wel een keer in Den Haag geweest. Dat was een leuke ervaring die ik ook nog niet kende.

Ronald

Meer informatie
Meer informatie over het programma op Veteranendag vind je op www.veteranendag.nl.
Meer informatie over de tientallen buitenlandse missies sinds 1947 zijn te vinden op de website van het Ministerie van Defensie.