Van donderdag 16 juni tot en met zaterdag 18 juni is er in en rond Oudewater een grote crisisoefening. Bij deze oefening met de naam ‘Samen in touw’ werken de hulpdiensten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Defensie, gemeente Oudewater en de Veiligheidsregio Utrecht samen.

De straten in en rond Oudewater en het water en de dijken in de verre omtrek kleuren deze dagen fluorescerend geel en oranje en camouflagegroen: zowel overdag als ’s nachts zijn er veel hulpverleners en militairen actief.

Doel
De oefening heeft als doel om de onderlinge samenwerking, communicatie en uitwisseling van informatie tijdens een crisis of ramp te trainen.

lekdijk webScenario
In de oefening wordt een scenario van langdurige droogte gespeeld. Het is al weken bijzonder heet en droog in Nederland. Temperaturen zijn overdag boven de 25˚C en ook ’s nachts is het erg warm. Op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel is het een komen en gaan van recreatieboten. De druk van het water tegen de uitgedroogde dijken neemt toe en maakt deze kwetsbaar voor verschuivingen. Ook wordt via de Gekanaliseerde Hollandse IJssel extra zoetwater naar het westen van ons land gevoerd om de watertekorten op te vangen. Daarmee worden de waterpeilen maximaal verhoogd. Het waterschap patrouilleert daarom met de leden van het dijkleger op de dijken in het gebied en vraagt Defensie woensdag 15 juni om bijstand.

Inzet
Totaal doen met de oefening 150 militairen, 170 leden van het dijkleger van De Stichtse Rijnlanden, en tientallen medewerkers van gemeente, hulpdiensten, Veiligheidsregio en waterschap mee.

Vragen
Voor vragen over de oefening kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Oudewater, tel. 14 0348. Zo nodig wordt u doorverwezen naar de deelnemende partners.

Foto: Oefening van De Stichtse Rijnlanden op de Lekdijk.