Om op regionaal niveau het COVID-19 virus te bestrijden, is sinds 12 maart de regionale crisisorganisatie actief. Medewerkers van de VRU en van heel veel partners nemen daaraan deel om gezamenlijk de crisis te bestrijden en het virus te beheersen. Het verloop van de gebeurtenissen, en van genomen besluiten worden bijgehouden in een dynamisch informerend overzicht.

Dit ‘Dynamisch informerend overzicht’  wordt regelmatig vernieuwd zodat u altijd de meest recente gegevens ziet.

De bestrijding van deze crisis vergt niet alleen afstemming op nationaal niveau, maar ook op regionaal niveau. In de Veiligheidsregio Utrecht is gekozen voor een GRIP 4 opschaling ‘op maat’. Onder aansturing van het Regionaal Beleidsteam (RBT) draait sinds 12 maart een Regionaal Operationeel Team (ROT) COVID-19 met in de bezetting een accent op de GHOR/GGDrU, gemeenten (Bevolkingszorg) en communicatie.

Het ROT COVID-19 komt nog 1 à 2 keer per week bijeen. Daarnaast is ook de reguliere crisisorganisatie beschikbaar en operationeel, maar dan voor andere crises in onze regio. De weg terug uit deze crisis zal naar verwachting nog geruime tijd vergen. Tot die tijd blijven de VRU en de GGDrU zich, samen met hun partners, inzetten voor de bestrijding van het COVID-19 virus.