De weersverwachtingen en de meetwaarden voor droogte in de natuur geven aan dat de kans op natuurbrand momenteel normaal is. Dit betekent dat het natuurbrandrisico per dinsdag 9 juni wordt verlaagd naar Fase 1: alert.

Wat betekent dit voor mij?
Met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het momenteel voor iedereen aan te raden om zo veel mogelijk thuis te blijven en niet de natuur in te gaan. Houd er rekening mee dat sommige gemeenten en natuurbeheerders extra maatregelen hebben genomen om bezoek aan de natuur te ontmoedigen.

Wat als ik toch de natuur in ga?
Mocht je toch de natuur in gaan, let dan op: Houd 1,5 meter afstand tot anderen uitzondering zijn gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling. Wees altijd voorzichtig met vuur in de natuur en meld verdachte zaken meteen via 112.

Materieel en personeel
De brandweer en natuurbeheerders hebben de extra maatregelen voor natuurbrandrisico ingetrokken. Al blijven de brandweer en natuurbeheerders natuurlijk altijd alert en voorbereid op een natuurbrand. Meer informatie over de fasen van natuurbrand staat op natuurbrandrisico.nl. Hoe je een natuurbrand kunt voorkomen of wat je moet doen als er een natuurbrand uitbreekt lees je op brandweer.nl. Heb je nog vragen, neem dan contact op met je gemeente.

Codes natuurbrand
Het natuurbrandgevaar in Nederland wordt weergegeven via een natuurbrandrisico-index of droogte-index. Met meetstations in natuurgebieden wordt de droogte van de vegetatie gemeten, de temperatuur, de luchtvochtigheid en wind. Zo wordt berekend hoe groot het risico is op het ontstaan van natuurbranden. Het natuurbrandrisico wordt weergegeven in twee fasen:

Fase 1 'alert': de droogte in de natuur en het risico op een snel uitbreidende natuurbrand normaal is.
Fase 2 'extra alert': het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico op een natuurbrand is hoog of zeer hoog.

Op  www.natuurbrandrisico.nl wordt het actuele natuurbrandrisico in Nederland weergegeven.

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN: WAT BETEKENT FASE 1 VOOR MIJ?

Mag er in het bos of natuurgebied worden gerookt?
Roken is niet verboden, maar wordt sterk afgeraden. Schiet sigarettenpeuken nooit weg maar zorg dat deze goed zijn uitgemaakt.

Is barbecueën in een natuurgebied of op een recreatieterrein toegestaan?
Barbecueën is in principe toegestaan. De terreinbeheerder kan echter aanvullende regels hanteren waardoor barbecueën verboden is. Controleer daarom altijd de plaatselijke regelgeving. Als u gaat barbecueën, zorg dat er altijd een blusmiddel in de buurt is. Bijvoorbeeld een emmer zand.

Mag ik een vuurkorf stoken in een natuurgebied of op een recreatieterrein?
Het stoken van een vuurkorf is alleen toegestaan als de beheerder van het recreatieterrein of natuurgebied daar toestemming voor geeft. Het is daarom van belang na te vragen welke regels er ter plaatse gelden.

Mag ik een vuurkorf stoken in een natuurgebied of recreatieterrein?
Het stoken van een vuurkorf is alleen toegestaan als de beheerder van het recreatieterrein of natuurgebied daar toestemming voor geeft. Het is daarom van belang na te vragen welke regels er ter plaatse gelden.

Mag een kamp- of vreugdevuur in een natuurgebied of recreatieterrein?
Elk vuur in de open lucht is sinds 2003 verboden. Het stoken van een kamp- of vreugdevuur is alleen toegestaan als de gemeente daarvoor een vergunning heeft verleend. Terreinbeheerders kunnen aanvullende regels hebben.

Vuur stoken mag dus in principe alleen in een buitenkachel, tuinhaard, barbecue, vuurkorf, vuurpot of gelpot. Maar ook dan alleen met toestemming van de beheerder van het recreatieterrein of natuurgebied. Het is daarom in alle gevallen van belang na te vragen welke regels er ter plaatse gelden.

Mag ik een vuurkorf stoken in eigen tuin?
Een vuurkorf in eigen tuin stoken mag. Dit wordt afgeraden als uw tuin zich in de nabijheid van een natuurgebied bevindt. Door de wind kunnen vonken zich makkelijk verspreiden en een natuurbrand veroorzaken.

Mag ik in mijn eigen tuin barbecueën?
Barbecueën in de eigen tuin is toegestaan. Wel is het verstandig om altijd een blusmiddel bij de hand te houden. Bijvoorbeeld een emmer zand.

Mag ik een kamp- of vreugdevuur stoken in eigen tuin?
Elk vuur in de open lucht is sinds 2003 verboden. Het is verboden om geverfd of geïmpregneerd hout, bewerkt hout, snoeihout, afval, papier of karton te verbranden. Vuur stoken mag alleen in een buitenkachel, tuinhaard, barbecue, vuurkorf, vuurpot of gelpot. Wilt u toch een vreugde- of kampvuur maken of snoeiafval verbranden. Dan heeft u hiervoor een stookontheffing van uw gemeente nodig.

Is het verantwoord om in de natuur te gaan wandelen, fietsen of paard te rijden?
Wandelen, fietsen of paardrijden in de natuur kan. Meld verdachte omstandigheden direct via 112. De hulpdiensten kunnen bij een noodmelding uw positie bepalen en informatie geven over wat te doen. Bijvoorbeeld de richting waarin je moet vluchten.

Mag ik een wensballon oplaten?
Het oplaten van wensballonen wordt sterk afgeraden omdat zij brand of natuurbrand kunnen veroorzaken. De ballonen zijn fragiel en kunnen snel scheuren. Daarnaast kan de ballon door de wind op een ongewenste plek terecht komen. In sommige gemeenten is het daarom verboden een wensballon op te laten. Controleer daarom de plaatselijke regelgeving. Wil je toch een wensballon oplaten, kijk dan op de website van de brandweer.

Waar kan ik mijn auto of motor het beste parkeren?
Zorg dat het voertuig niet in het hoge gras staat. De hete uitlaat kan makkelijk brand veroorzaken. Parkeer uw voertuig ook nooit voor een toegang tot een natuurterrein. De brandweer gebruikt deze in geval van brand.