De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 28 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juni 2020 om 12.00 uur in werking treedt.

In de noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken.

Ook heeft de voorzitter op 28 mei 2020 besloten een aanwijzingsbesluit ontheffing locaties Rijksvaccinatieprogramma vast te stellen.

De noodverordening en de geldende aanwijzingsbesluiten vindt u onder Besluiten en publicaties.

 

PERSBERICHT BIJ NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT VAN 1 JUNI 2020

Dankzij de medewerking van iedereen die zich aan de maatregelen tegen het coronavirus houdt, kan de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht per 1 juni een noodverordening afkondigen die mensen iets meer ruimte geeft in het openbare leven. Hierdoor is het naleven van de basisregels belangrijker dan ooit: houd afstand en vermijd drukte. Iedereen die een instelling of horecagelegenheid beheert, wordt aangeraden deze nieuwe noodverordening zorgvuldig te lezen.

In deze nieuwe noodverordening geldt dat er in de openbare ruimte, zoals op straten en pleinen, geen maximum is aan het aantal mensen dat daar samen mag komen. Dat betekent, dat inwoners met elkaar kunnen afspreken in het park om bijvoorbeeld te picknicken of bij te praten. Wel geldt dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaart. Uitzondering op deze regel is dat leden van een gezamenlijke huishouding deze afstand niet hoeven te houden.

Evenementen zijn verboden
Belangrijk is dat er nog steeds een volledig verbod op evenementen geldt. Een samenkomst van een groot aantal mensen in de openbare ruimte verandert al snel in een evenement, en is dan dus verboden. En evenementen zijn niet alleen samenkomsten waar een vergunning voor nodig is, maar ook bijvoorbeeld een braderie of een straatfeest. Van een evenement is ook sprake als er bij de samenkomst voorzieningen worden getroffen als een (versterkte) muziekinstallatie of een bar.

Landelijke richtlijnen  
De Veiligheidsregio Utrecht volgt de nieuwe landelijke richtlijnen voor onder meer dierenparken, natuurparken, musea en monumenten, en ook die voor bijvoorbeeld bioscopen, theaters, restaurants en cafés. De horeca mag op 1 juni om 12.00 uur weer open. Maximaal dertig studenten kunnen vanaf 1 juni weer samenkomen op hun vereniging. Sportkantines moeten dichtblijven. Hierop geldt één uitzondering: sportkantines bij buitensportvoorzieningen die wordt geëxploiteerd door een commerciële partij  (de verpachte kantine) mogen open, evenals openbare toiletten in natuurgebieden, parken, jachthavens en langs stranden. Allemaal onder de voorwaarden in de noodverordening.

Voor al deze instellingen gelden regels om drukte en afstand te voorkomen. Deze regels staan voor elke sector in deze noodverordening beschreven. Het is de eigen verantwoordelijkheid van deze instellingen om deze regels te kennen en ervoor te zorgen dat bezoekers die naleven.

Vermijd drukte, houd afstand
Voorzitter Jan van Zanen van de Veiligheidsregio Utrecht: “Hoe meer bewegingsruimte, hoe meer bijzondere regels. Ik kan me voorstellen dat mensen dat soms verwarrend vinden. Maar voor wie twijfelt wat wel en niet mag, is er steeds weer hetzelfde principe: vermijd drukte, houd afstand. Dat is de enige manier om te voorkomen dat het virus zich verspreidt en mensen ziek worden.”