De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 9 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld, die met ingang van 11 mei 2020 in werking treedt.

In de nieuwe noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft hierbij van belang. Hierbij geldt dat 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden en dat de geldende hygiëneregels worden nageleefd. Met de versoepeling van een aantal maatregelen is vanaf 11 mei 2020 in Nederland weer iets meer ruimte mogelijk om dingen te doen, waarbij het van belang blijft dat daarbij het coronavirus onder controle wordt gehouden.

De noodverordening en alle andere geldende aanwijzingsbesluiten vindt u bij Besluiten en publicaties

 

TOELICHTING BIJ DE NOODVERORDENING VAN 11 MEI 2020

Het kabinet heeft op 6 mei besloten de coronamaatregelen verder te versoepelen. Vanaf 28 april was (georganiseerd en onder begeleiding) buiten sporten voor de jeugd tot en met 18 jaar al weer mogelijk.

Vanaf 11 mei mogen ook andere jeugdverenigingen begeleide activiteiten voor jeugd tot 18 jaar organiseren. Mensen van 19 jaar en ouder mogen ook weer buiten sporten. Men kan weer naar winkels, bibliotheken, dieren-, natuur- en pretparken. Topsporters mogen weer trainen op hun trainingslocaties en ook (binnen- en buiten) zwembaden mogen weer open. Daarnaast mogen ook kappers, fysiotherapeuten, rij-instructeurs, pedicures en schoonheidsspecialistes weer aan het werk.

Voor alles geldt dat het alleen kan als mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook de hygiëneregels blijven gelden. Het huidige landelijke verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020. Dat betekent, dat evenementen, zoals festivals, kermissen en straatfeesten, niet kunnen doorgaan. Ook sauna’s en andere wellness instellingen blijven gesloten.

De maatregelen zijn vastgelegd in een nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio Utrecht, die u hier leest. Uitgangspunt is dat we met het oog op onze gezondheid, vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen om de regels na te leven. Op basis van de nieuwe noodverordening kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt en in het uiterste geval beboeten.

Wat veranderde op 29 april?

· Jeugd tot en met 18 jaar mag buiten trainen bij de sportvereniging of onder begeleiding van een professional.
· Kinderen tot en met 12 jaar hoeven bij het buiten sporten niet de 1,5 meter aan te houden. 
· Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten bij het buiten sporten wel 1,5 meter afstand tot anderen houden. Want zij hebben een hogere kans op besmetting. Bij sporten waarbij je dicht bij elkaar in de buurt komt (zoals voetbal, hockey, kickboksen of basketbal) moet de manier van trainen daarom worden aangepast. Sportverenigingen maken daar afspraken over met gemeenten en andere partijen voor buiten sporten en bewegen.

Wat komt daar op 11 mei bij?

· Basisscholen en speciaal onderwijs tot 12 jaar gaan onder bepaalde voorwaarden weer open, evenals kinderopvanglocaties.
· Mensen van personen van 19 jaar en ouder mogen buiten sporten en bewegen, mits men 1.5 meter afstand tot elkaar houdt. Wedstrijden of competities zijn niet toegestaan, toeschouwers ook niet.
· Bezoek aan winkels en bibliotheken, mits men 1.5 meter afstand tot elkaar kan houden.
· Men kan naar dierenparken, natuurparken en pretparken gaan, mits hier maatregelen zijn getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen. Opening moet niet leiden tot extra drukte op de weg, de parkeerplaats of in het OV.
· Scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals mogen weer begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar organiseren.
· Zwembaden mogen weer open, met inachtneming van onder meer de 1,5m regels. Gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen blijven dicht.
Kappers, rij-instructeurs, fysiotherapeuten en schoonheidsspecialisten mogen weer aan het werk. Alleen op afspraak en op voorwaarde van anderhalve meter tussen klanten.