Brandweer Veiligheidsregio Utrecht rukte 370 maal uit naar incidenten tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 06.00 uur. Bij het overgrote deel van de uitrukken (337) ging het om branden. Vorig jaar rukte de brandweer 190 keer uit in dezelfde tijdsperiode, waarvan 183 keer voor branden.

 Overzicht soorten meldingen en aantal uitrukken

Soorten melding

Aantal uitrukken

Gebouwbranden 12
Voertuigbranden 34
Containerbranden 150
Overige buitenbranden 127
Automatische brandmeldingen 14
Overige uitrukken 33

Totaal

370

Voertuigbranden

De brandweer is dit jaar naar 34 meldingen van voertuigbranden uitgerukt. Vorig jaar was dit 20. 19 van de 34 uitrukken vonden plaats in de gemeente Utrecht, ten opzichte van 17 vorig jaar.

Agressie tegen hulpverleners

Er hebben twee incidenten met agressie tegen brandweerpersoneel plaatsgevonden, in Houten en IJsselstein.

Vragen

Media die vragen hebben over specifieke incidenten in gemeenten verwijzen wij door naar de desbetreffende gemeente.

Veiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en rampenbestrijding, en geneeskundige hulpverlening.