Sneller in actie komen kan levens redden. Dat is het idee achter de ‘grensoverschrijdende’ samenwerking die de VRU en VR Hollands Midden zijn aangegaan.

Hans Zuidijk, algemeen directeur van VRHM, en Bas van den Hemel, directeur brandweer repressie VRU, ondertekenden daarvoor op 9 juli in het gemeentehuis van Houten een convenant. Dat convenant garandeert de afstemming wanneer hulpverleners van de ene veiligheidsregio in actie komen bij de andere. De afspraken kunnen bij incidenten kostbare tijdwinst opleveren. De VRU had al convenanten met twee andere ‘buren’: Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam-Amstelland. Convenanten voor samenwerking met de vier andere omliggende veiligheidsregio’s worden op korte termijn verwacht.