Ambulancepersoneel is druk bezig met het reanimeren van iemand die een hartaanval kreeg. Het slachtoffer moet met spoed naar het ziekenhuis. Een brandweerman draait alvast de ambulance in de goede richting om tijd te winnen.

Het is zomaar een voorbeeld van samenwerking tussen de Regionale Ambulancedienst Voorziening Utrecht en de VRU. Deze samenwerking heeft een impuls gekregen door voorlichtingspresentaties die de RAVU geeft op brandweerposten van de VRU. “We geven onder meer uitleg over ons werk en het materiaal in een ambulance. Hoe meer je van elkaar weet, hoe effectiever je samen kan optreden,” zegt initiatiefnemer Frank Oosthoek.
Een jaar of zeven geleden stapte hij met collega Chris Oltmans over van de beroepsbrandweer naar de RAVU. Daar kwamen nogal wat vragen binnen van de brandweer over het werk van de ambulancemedewerkers, vooral ook over het materiaal dat ze gebruiken voor de hulpverlening. “Toen zijn we allebei verschillende posten gaan bezoeken om uitleg te geven en dat werd enorm gewaardeerd.”

Stroomversnelling
Het project kwam in een stroomversnelling toen de VRU in 2016 besloot ook bij reanimatiemeldingen uit te rukken omdat de brandweer soms sneller ter plaatse kan zijn dan een ambulance. “Maar er zijn veel meer situaties waarin we samenwerken, denk maar aan een slachtoffer dat bekneld is geraakt in een auto of iemand die door het ijs is gezakt. In al die situaties telt iedere seconde en is het belangrijk dat hulpverleners goed op elkaar zijn ingespeeld.”
Sinds vorig jaar verzorgen zeven RAVU-medewerkers, die eveneens als vrijwilligers bij de brandweer werken, presentaties. “Zonder hun inspanningen zou het allemaal niet lukken. Ze nemen ook altijd een ambulance mee om hun verhaal te illustreren: wanneer een drukke ambulancemedewerker een zuurstoffles nodig heeft uit de auto, is het handig wanneer een brandweervrijwilliger die snel weet te vinden.”

Meerwaarde
Inmiddels zijn alle posten in het westelijke deel van de provincie Utrecht bezocht. “Het is een behoorlijk groot project geworden dat ik met VRU-collega Ruud Middag, die de planning doet, in goede banen probeer te leiden. De reacties van de deelnemers zijn hartverwarmend, iedereen ziet de meerwaarde ervan in.”
De presentaties brengen de organisaties dichter bij elkaar, is de overtuiging van Frank. “En dat vind ik superbelangrijk. Hoe groter het wederzijdse begrip, hoe sneller we samen kunnen handelen. Ik hoop dat we de komende jaren de dialoog nog verder kunnen intensiveren.”

Hetzelfde doel
John van Engelen, manager meldkamer ambulancezorg bij de RAVU, deelt zijn enthousiasme. “Het gaat om een lokaal initiatief dat is uitgegroeid tot een regionale aanpak. Het draaien van de ambulance bij een reanimatie door iemand van de brandweer lijkt een kleine bijdrage, maar vanuit het oogpunt van tijdwinst is die substantieel.”
Hij hoort louter goede verhalen over het project, ook vanuit de VRU. “Beide organisaties hebben hetzelfde doel: een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan de zorg en de veiligheid. Dat is precies wat we bereiken door nauwer samen te werken.”