Logo Veiligheidsregio Utrecht - mobiel

09voordepers

Nieuws

Brandveiligheid is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Met de komst van de veiligheidsregio’s is er méér en tegelijk minder aandacht voor brandveiligheid gekomen. De VRU richt zich specifiek op dit onderwerp, maar kan niet zonder de inbreng van gemeenten en andere partijen. Uitwisseling van kennis is van groot belang.

RAVU en VRU brandweer slaan handen ineen

Ambulancepersoneel is druk bezig met het reanimeren van iemand die een hartaanval kreeg. Het slachtoffer moet met spoed naar het ziekenhuis. Een brandweerman draait alvast de ambulance in de goede richting om tijd te winnen.

VRU raakt jonge gezinnen via Negenmaandenbeurs

Wat hebben jonge gezinnen met brandveiligheid te maken? Alles! Juist jonge gezinnen staan volop open voor informatie over (brand)veiligheid. De Negenmaandenbeurs is dan bij uitstek de plek om met jonge gezinnen in contact te komen.

5 kleuren van natuurbrandcodes terug naar 2 fases

De brandweer en natuurorganisaties hebben afscheid genomen van de vijf kleuren lichtgroen, groen, geel, oranje en rood om aan te geven in welke risicofase de kans op natuurbrand zich bevindt. In de plaats daarvan zijn er nog maar twee ‘fasen’.

Uitnodiging voor (nieuwe) gemeenteraadsleden

Wij kijken ernaar uit om samen te werken met de (nieuwe) gemeenteraadsleden. Om kennis te maken met elkaar organiseren wij een drietal informatiebijeenkomsten. Zo kunnen raadsleden kennismaken met wat de vru is, wat we doen en wat dat betekent voor een gemeente en de mensen in de samenleving.

Maandag 2 april geen sirene

Maandag 2 april 2018 worden de WAS-palen niet getest, omdat het dan Tweede Paasdag is. De sirenes zijn weer te horen op de eerste maandag van mei, namelijk 7 mei om 12.00 uur.

Waarschuwingsstelsel werkt weer

Op 5 maart 2018 zijn er in onze regio, evenals in andere regio’s, op sommige plaatsen geen sirenes afgegaan. Inmiddels is het probleem opgelost. Alle sirenes in onze regio zijn getest en werkend verklaard.

Storing waarschuwingsstelsel

Tijdens de maandelijkse sirenetest op maandag 5 maart zijn in 11 regio's, waaronder regio Utrecht, een deel van de sirenes van het waarschuwingsstelsel (de zogenoemde WAS-palen) niet afgegaan. De oorzaak van de storing heeft te maken met het Europese probleem met de elektriciteitsfrequentie.

5 maart maandelijkse sirenetest

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Samenwerking waterrobuust maken van regio Utrecht

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we bij de inrichting van ons land rekening houden met mogelijke overstromingen. Alle overheden in de provincie Utrecht werken samen aan het waterrobuust maken van ons gebied.