Nieuws

In de Veiligheidsregio Utrecht gaat de nieuwe noodverordening COVID-19op 14 oktober 2020 om 22.00 uur in.

Gisteravond heeft premier Rutte verscherpte maatregelen aangekondigd om het coronavirus terug te dringen. Bekijk de actuele maatregelen op de website van de Rijksoverheid en raadpleeg onderstaand overzicht.

Vanaf woensdag 7 oktober 2020 is het verboden het Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg in de stad Utrecht tussen 22:00 uur ’s avonds en 6:00 uur ’s ochtends te bezoeken. Dat heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht besloten.

Vandaag staan we stil bij de impact van de coronacrisis tijdens een ‘periode van bezinning’. 

NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. Zo zijn vorig jaar in heel Nederland 174 NL-Alerts uitgezonden. In 2013 waren dit er nog 33. Dit is een goede ontwikkeling: ook Utrechters worden bij steeds meer noodsituaties op hun mobiel gewaarschuwd en geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer.

In onderstaande poster leest u meer over het juiste gebruik van mondkapjes. Meer informatie over dit onderwerp en de bijbehorende uitleg kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Op 16 plaatsen voor concerten en cultuur in de 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Utrecht mogen meer dan dertig personen per zaal in het gebouw worden toegelaten. Door de nieuwe coronamaatregelen mogen er in binnenruimten nog dertig personen aanwezig zijn. Voor gebouwen met een groot belang voor de regio kan een uitzondering gemaakt worden door een ontheffing te verlenen.

In de Veiligheidsregio Utrecht is een nieuwe noodverordening COVID-19 van kracht gegaan. Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijke maatregelen en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

De voorzitter van de veiligheidsregio kan ontheffing verlenen van het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte bij samenkomsten in gebouwen die van groot belang zijn voor de regio.

Momenteel beraadt de regio zich over de vraag welke gebouwen daarvoor in aanmerking komen. Tot er duidelijkheid is over de vraag voor welke gebouwen deze ontheffing gaat gelden, zullen de 26 gemeenten binnen de regio Utrecht niet strikt vasthouden aan de eis van maximaal 30 personen, mits de instelling zich houdt aan de huidige protocollen en RIVM-maatregelen.

Voor in de culturele instellingen gelegen eet- en drinkgelegenheden gelden de openingstijden zoals opgenomen in de nieuwe noodverordening van 29 september 2020.