Nieuws

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 8 augustus 2020 om 15.00 uur in werking treedt.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

We hebben iedereen nodig om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. We vragen daarom aan jou: houd afstand en verslap niet.

Vandaag bracht burgemeester Gilbert Isabella (burgemeester van de gemeente Houten) een bezoek aan de VRU.

Vanaf vandaag 21 juli 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 om 23.59u geldt een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Utrecht. Meer informatie leest u in het besluit 'tijdelijk verbod landbouwvoertuigen bij demonstratie'. 

Farmers Defence Force (FDF) heeft aangekondigd met tractoren te komen demonstreren in de nabijheid van het RIVM-gebouw in de gemeente De Bilt. Het recht op demonstreren is een groot goed, het is aan de burgemeester om dit op een ordentelijke en veilige manier te faciliteren. Bij deze demonstratie zijn aanvullende voorschriften noodzakelijk voor een ordentelijk, veilig en gezond verloop.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 15 juli 2020 in werking treedt.

De noodverordening is zoals gebruikelijk gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, sportieve activiteiten en culturele instellingen. Beheert u een dergelijke instelling, dan is het raadzaam deze noodverordening zorgvuldig te lezen.

Bijzondere aandacht besteedt deze noodverordening aan onderwijs, openbaar vervoer en het gebruik van mondkapjes in het overig personenvervoer, alsmede toegang tot verpleeghuizen en woonvormen voor ouderenzorg.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

De noodverordening vindt u onder Besluiten en publicaties.

 

Op 30 juni vertrok de heer mr. J.H.C. van Zanen als burgemeester van de gemeente Utrecht en daarmee ook als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. De heer P.E.J. Den Oudsten is sinds 1 juli de waarnemend burgemeester van de gemeente Utrecht. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli is de heer Den Oudsten aangewezen als nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de VRU, totdat een nieuwe voorzitter bij koninklijk besluit is benoemd. De heer L.M.M. Bolsius blijft gedurende deze periode fungeren als tweede plaatsvervangend voorzitter.

burgemeester den oudsten

De plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een noodbevel afgekondigd. 

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden.