Nieuws

In het vandaag openbaar gemaakte rapport ‘Een stad in stilte’ van COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement komt het beeld naar voren dat de Utrechtse crisisorganisatie in de complexe situatie van de aanslag op 18 maart 2019 actief heeft gehandeld en op dat moment begrijpelijke keuzes heeft gemaakt. Bijvoorbeeld de keuze om uit te gaan van het scenario ‘aanslag met mogelijk terroristisch motief’. Uit het rapport spreekt waardering voor de mensen van de hulpdiensten en de crisisorganisatie, die onder uitzonderlijke omstandigheden hebben gewerkt in het belang van slachtoffers en de samenleving.

Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale vertrekborden van bus, tram en metro.

Maandag was het de dag van de BHV’er. Maar wat is dat eigenlijk? Corrine Brouwer, hoofd BHV bij de VRU, vertelt:

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Afgelopen vrijdag ging de VRU een nieuwe samenwerking aan met zeventien bestuurders van veertien gemeenten uit de regio Utrecht Zuidwest, de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden op de klimaattop. Samen met de omgeving gaan we als partners in water & klimaat aan de slag voor een leefbare regio Utrecht Zuidwest voor iedereen. Lees het hele persbericht dat hierover is verschenen.

Ik was net weer thuis na mijn hart-operatie en belde met mijn zwager over de televisie die hij aan mij had geleverd.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

In Nederland is op 1 oktober het storm- en hoogwaterseizoen gestart.

Op de eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur precies de sirene getest. Dit doen we om te checken of het systeem goed functioneert. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. 

Vanwege de dalende temperatuur trekt het RIVM het hitteplan per 29 augustus 2019 in.