• Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Manager (Brand)Veilig Leven

 • Carolien Angevaren Directeur Brandweerrepressie

  71 brandweerposten, 1800 brandweermensen, 24/7 paraat. Samenwerken aan veiligheid.

  Carolien Angevaren
  Directeur Brandweerrepressie

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

Voor de veiligheid en gezondheid van brandweermensen is het cruciaal dat zij werken in schone bluskleding. Dit is een niet te onderschatten onderdeel van een goede arbeidshygiëne. Bij de aanbesteding voor het reinigen van bluskleding heeft de Veiligheidsregio Utrecht daarom de lat hoog gelegd. De uitkomst: een mooie samenwerking en een uniek reinigingsproces, waardoor alle brandweermannen en -vrouwen gegarandeerd werken in brandschone bluskleding.

Marco van Rooijen, Teammanager Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij de VRU, vertelt meer over de aanbesteding, de samenwerking en het resultaat:

 “De aanbesteding van onze nieuwe bluskleding hebben wij samen met Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek doorlopen. Dit is zo goed bevallen, dat we ook gezamenlijk de aanbesteding voor het reinigen van onze kleding hebben opgepakt. De belangrijkste eis in deze aanbesteding was dat de kleding ‘schoon’ moet zijn als het terugkomt van de wasserij. Dé vraag is dan natuurlijk wat schoon is en daar hebben we dan ook veel met elkaar over gesproken. Is de kleding schoon als we geen vlekken meer zien? Als er geen schadelijke stoffen meer in het pak zitten? Of een combinatie van deze twee? Na samen met externe experts uitvoerig onderzoek te hebben gedaan naar bestaande normen over ‘schoonheid’ van textiel, zijn we uitgekomen bij de ‘Oeko-Tex Standard 100’: een wereldwijd onafhankelijk testsysteem dat de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen in textiel bepaalt. De normen uit dit systeem hebben we als uitgangspunt gebruikt voor de ‘mate van schoonheid’, waarin we de pakken van de wasserij terug willen krijgen."

Nieuwe samenwerking
"Ook is contact gezocht met het IFV over het onderzoeksrapport ‘Blootstelling Rook’ uit 2018. In dit rapport wordt een aantal stoffen benoemd met daarbij de gevaren van blootstelling aan deze stoffen. In het programma van eisen hebben we als eis opgenomen dat al deze gevaarlijke stoffen in het textiel na reiniging onder de normen van de eerder benoemde Oeko-Tex Standard 100 moeten zitten. Ook is als eis opgenomen dat dit moet worden aangetoond door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Als resultaat kwam het Belgische bedrijf DECONTEX als nieuwe wasserij uit de aanbesteding.

En die samenwerking is bijzonder prettig, het is een bedrijf gebleken dat echt met ons meedenkt. En niet onbelangrijk: ook de resultaten zijn enorm goed. Gereinigde kleding is in eerste instantie schoon van gevaarlijke stoffen. Dat is door Centexbel, een door de EU erkend onafhankelijk laboratorium, uitvoerig getest. Hiernaast worden de bluspakken ook gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. Hierdoor zijn wij verzekerd dat de kleding die terugkomt ook echt gereed is voor een inzet. Dat is belangrijk, want we willen dat de gebruikers er echt op kunnen vertrouwen dat de kleding voldoet en beschermt tijdens het zware werk. Nog een groot voordeel: we werken nu met herbruikbare waszakken, waar we voorheen 15.000 a 20.000 plastic zakken per jaar gebruikten en weggooiden. Een mooie stap op het gebied van duurzaamheid!”

Unieke technologie
Oliver Williams, accountmanager FIRE bij DECONTEX, legt uit wat hun reinigingsproces zo succesvol maakt: “Om kleding te decontanimeren (vrij te maken van gevaarlijke stoffen), maken wij in het proces uitsluitend gebruik van vloeibaar CO2. Deze unieke technologie is echt op maat gemaakt voor de persoonlijke beschermingsmiddelen van de brandweer. Het is momenteel de enige technologie die erin slaagt om de schadelijke stoffen waar de brandweer mee te maken krijgt uit alle lagen van de kleding te verwijderen, zonder dat de kleding kwalitatief minder wordt. Dit komt doordat de CO2, in tegenstelling tot water, veel dieper door alle lagen van de kleding heen gaat. En dat doen we op een voor het milieu verantwoordelijke manier en met maximale aandacht voor de gezondheid van onze medewerkers.”

Grote stap
“We hebben als projectgroep de lat echt hoog gelegd in dit traject”, vervolgt Van Rooijen. “Zeker omdat wij in de aanbesteding geëist hebben dat de kleding uitvoerig door een onafhankelijke specialist wordt getest op hoe vuil wij het aanleveren en op hoe schoon het terugkomt. We hebben een enquête uitgezet onder gebruikers op de posten om te polsen hoe zij het nieuwe proces beoordelen. Als feedback kregen we terug dat het reparatieproces lang duurt. Daar hebben we gelijk werk van gemaakt. Maar gelukkig kregen we vooral positieve reacties. Dat maakt ons trots, zowel op de samenwerking tussen de twee regio’s als op het resultaat. We zetten hiermee een grote stap op het gebied van arbeidshygiëne. De kleding vormt na reiniging geen gevaar voor de gebruiker, waardoor wij hen met vertrouwen veilig op pad kunnen sturen om hun werk te doen.”

Project in beeld

Beleidsplan VRU 2020 - 2023

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

Het beleidsplan van Veiligheidsregio Utrecht heeft een looptijd tot en met 2023. In dit beleidsplan beschrijven wij de volgende ambitie: Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.Lees verder

plaatje van de regio met waarschuwingsborden

 

Bekijk onze projecten en thema's