• Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Manager (Brand)Veilig Leven

 • Marjolijn de Jong Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

  "Door continu te monitoren worden we minder snel overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Afdelingshoofd Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

 • Carolien Angevaren Directeur Brandweerrepressie

  71 brandweerposten, 1800 brandweermensen, 24/7 paraat. Samenwerken aan veiligheid.

  Carolien Angevaren
  Directeur Brandweerrepressie

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening COVID-19 afgekondigd die op 18 november 2020 om 23.59 uur in werking treedt. Deze noodverordening is de regionale vertaling van landelijk beleid en is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Deze noodverordening is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van de vorige noodverordening van 6 november jl.:

 • Musea, theaters, zwembaden en pretparken zijn weer open en er kan weer in groepslessen worden gesport.
 • Afhaal is mogelijk in dierenparken en pretparken.
 • Zingen in een zangkoor is niet toegestaan, het is verboden om buiten de eigen woning in een groep van 2 personen of meer (zoals in koren) te zingen. Dit verbod geldt niet voor professionele zangers en kinderen tot 13 jaar. U mag zingen in de kerk.
 • Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn.

Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is er een algehele sluiting van de horeca.

U vindt de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht ook onder Besluiten en publicaties.

 

Project in beeld

Beleidsplan VRU 2020 - 2023

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

Het beleidsplan van Veiligheidsregio Utrecht heeft een looptijd tot en met 2023. In dit beleidsplan beschrijven wij de volgende ambitie: Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.Lees verder

plaatje van de regio met waarschuwingsborden

 

Bekijk onze projecten en thema's