• Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Manager (Brand)Veilig Leven

 • Marjolijn de Jong Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

  "Door continu te monitoren worden we minder snel overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Afdelingshoofd Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

 • Carolien Angevaren Directeur Brandweerrepressie

  71 brandweerposten, 1800 brandweermensen, 24/7 paraat. Samenwerken aan veiligheid.

  Carolien Angevaren
  Directeur Brandweerrepressie

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

 In de afgelopen tijd is het bezoek van mensen aan natuurgebieden in de regio Utrecht zo sterk gestegen dat er geregeld grote drukte ontstaat op parkeerplaatsen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht roept daarom iedereen op om zo min mogelijk met de auto naar natuurgebieden te gaan en in de eigen omgeving een frisse neus te halen.

Grote druk op natuurgebieden

Gezien de strikte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen, is het goed te begrijpen dat mensen natuurgebieden opzoeken. Gelegenheden als bioscopen en musea zijn immers gesloten, en activiteiten als winkelen worden afgeraden. Dat leidt er echter toe dat het aantal bezoekers van natuurgebieden zoals de Utrechtse Heuvelrug en gebieden van Staatsbosbeheer enorm is gestegen, zeker op woensdagmiddag en in het weekend.

Overtredingen

Daardoor is het nu te vaak te druk bij de natuurgebieden. Zo zetten steeds meer mensen hun auto in de berm, bij gebrek aan een plekje op de parkeerplaats. Daarnaast zien de beheerders van de natuurgebieden ook het aantal overtredingen toenemen, zoals het ongelijnd uitlaten van honden, afval achterlaten en het betreden van rustgebieden. Natuurbeheerorganisaties hebben zelf vaak al verscherpt toezicht georganiseerd, maar dat is niet voldoende om de druk op de natuurgebieden te verlichten. Dus doen wij een beroep op u.

Oproep voorzitter Veiligheidsregio Utrecht

Burgemeester P.E.J. den Oudsten, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht: “Mede namens de 26 gemeenten in de regio Utrecht roep ik iedereen op niet met de auto naar drukke natuurgebieden af te reizen. Dat past ook bij het dringende advies om reisbewegingen tot het minimum te beperken. Vanzelfsprekend zal er strikt worden gehandhaafd op het naleven van de regels. Maar ik hoop dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en stel ieders medewerking zeer op prijs, op de eerste plaats in het belang van de gezondheid maar ook in het belang van de natuur.”

Project in beeld

Beleidsplan VRU 2020 - 2023

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

Het beleidsplan van Veiligheidsregio Utrecht heeft een looptijd tot en met 2023. In dit beleidsplan beschrijven wij de volgende ambitie: Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.Lees verder

plaatje van de regio met waarschuwingsborden

 

Bekijk onze projecten en thema's