• Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Manager (Brand)Veilig Leven

 • Marjolijn de Jong Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

  "Door continu te monitoren worden we minder snel overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Afdelingshoofd Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

 • Carolien Angevaren Directeur Brandweerrepressie

  71 brandweerposten, 1800 brandweermensen, 24/7 paraat. Samenwerken aan veiligheid.

  Carolien Angevaren
  Directeur Brandweerrepressie

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

De regionale campagne krijgt een vervolg. Deze week zijn we gestart met de vertrouwde 'Hou Vol' ads, posts en banners. Hiermee roepen we ook dit keer op de basisregels in acht te nemen. Dit gebeurt niet alleen in tekst, maar ook door middel van icoontjes. Daarnaast is de campagne dit keer meer gepersonaliseerd.

Zo maken we gebruik van persoonlijke verhalen en beelden, zoals van Maria, oma met 8 kleinkinderen, of Melissa, lerares op een basisschool. Zij vertellen waarom en op welke manier zij het vol houden. Op deze manier proberen we verschillende doelgroepen aan te spreken. We steken bovendien in op het geven van tips waarmee je ondanks alle restricties bijvoorbeeld toch nog je verjaardag kunt vieren.  

Daarnaast maken we dit keer gebruik van een aparte webpagina waarnaar we kunnen verwijzen: www.houvol.com. Op deze webpagina staan tips en weetjes over corona en komen alle verhalen nog een keer terug. Op deze webpagina komt ook de toolkit voor gemeenten te staan.

We zijn inmiddels gestart met de oude banners en ads in een nieuw jasje en een drietal posts waarmee we Facebook en Instagramgebruikers willen oproepen om ook hun tips te delen. Gaandeweg de campagne gaan we het aantal persoonlijke verhalen verder uitbreiden en wordt ook de webpagina verder aangekleed.

telefoon groot

Project in beeld

Beleidsplan VRU 2020 - 2023

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt. Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig?

Het beleidsplan van Veiligheidsregio Utrecht heeft een looptijd tot en met 2023. In dit beleidsplan beschrijven wij de volgende ambitie: Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.Lees verder

plaatje van de regio met waarschuwingsborden

 

Bekijk onze projecten en thema's