De GHOR is een organisatieonderdeel binnen de veiligheidsregio. De afkorting betekent 'Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio'. De GHOR coördineert geneeskundige hulp bij ongevallen, crises en rampen.

De GHOR: Wie we zijn, wat we doen en waar staan we voor.

opstelplaats ambulancesDe GHOR is:

  • De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.
  • De coördinator van geneeskundige hulp bij ongevallen, rampen en crises.
  • De adviseur voor andere overheden en geneeskundige organisaties.
  • De verbindende schakel in de zorgketen van autonome geneeskundige partijen.

De GHOR is een organisatieonderdeel binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en wordt inhoudelijk aangestuurd door de directeur publieke gezondheid (DPG). De DPG is lid van de concerndirectie VRU en tevens directeur van de GGD regio Utrecht (GGDrU).

De GHOR is gespecialiseerd in crisisbeheersing en heeft hierbij twee processen centraal staan:

  • Het proces Acute Gezondheidszorg: de GHOR zorgt er in opgeschaalde situaties - samen met de geneeskundige partners - voor dat slachtoffers van ongevallen, crises en rampen zo snel mogelijk de beste zorg krijgen.
  • Het proces Publieke Gezondheidszorg: in opgeschaalde situaties maakt de GHOR gebruik van de expertise van de GGDrU met betrekking tot de (mogelijke) inzet van psychosociale hulpverlening (PSH), infectieziektebestrijding (IZB), gezondheidsonderzoek (GOR) en medische milieukunde (MMK).