• Ivonne Vliek Programmamanager Stimulerende Preventie

  "Ook goede voorlichting op school of een gesprekje met de buren zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Manager (Brand)Veilig Leven

 • Marjolijn de Jong Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

  "Door continu te monitoren worden we minder snel overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Afdelingshoofd Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie

 • Richtsje Samplonius Chief Information Officer

  "Met slim gebruik van informatie vergroten we de veiligheid.
  Daar doen we het voor."

  Richtsje Samplonius
  Chief Information Officer

 • Carolien Angevaren Directeur Brandweerrepressie

  71 brandweerposten, 1800 brandweermensen, 24/7 paraat. Samenwerken aan veiligheid.

  Carolien Angevaren
  Directeur Brandweerrepressie

 • Marion Schilder Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

  "Een goede relatie tussen de VRU en de Utrechtse gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • Robert-Jan Schouwerwou Hoofd GHOR

  "We mobiliseren de kracht uit de hele gezondheidsketen. Op de grens van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

De overheid geeft u de officiële informatie bij gevaarlijke situaties. Het is belangrijk dat u deze informatie krijgt. Dat kan via de calamiteitenzender, via NL alert en via onze woordvoerders. Ook is contact met uw omgeving belangrijk.

Calamiteitenzender

Zorg dat u een radio (op batterijen!) heeft en dat u de goede frequentie van de calamiteitenzender instelt. In de Veiligheidsregio Utrecht zijn RTV Utrecht (televisie) en Radio M (radiofrequentie FM 93.1) de officiële zenders.

Woordvoerders

Voor alle actuele incidentinformatie kunt u onze woordvoerders volgen via Twitter, www.twitter.com/vrutrecht.

NL-Alert

Bent u in de buurt van een gevaarlijke situatie? Dan krijgt u via NL-Alert een bericht op uw mobiele telefoon. Daarin staat wat u moet doen. Kijk op www.NL-Alert.nl voor meer informatie.

Contact met de omgeving

Hoe gaat het met uw buren? Tijdens een ramp of crisis is alle hulp welkom. Misschien heeft u zelf wel hulp nodig. Zorg ervoor dat in contact staat met uw directe omgeving.

Project in beeld

Regionaal Risicoprofiel

In het regionaal risicoprofiel (hierna: RRP) staat een inventarisatie en analyse van de in onze veiligheidsregio aanwezige risico's en scenario’s van het soort incidenten dat zich hierbij kunnen voordoen. Ook de brandrisico’s maken onderdeel uit van het RRP. Het is een dynamisch risicoprofiel, gebaseerd op het nationale veiligheidsprofiel uit 2016, aangevuld met regionale thema’s als brandrisico en risicofocusgebieden. Hiermee kan de VRU strategische besluiten nemen over het gezamenlijke beleid van de veiligheidsregio en haar partners om risico's te verminderen en beter voorbereid te zijn op rampen en crises.

Lees verder

plaatje van de regio met waarschuwingsborden

Bekijk onze projecten en thema's