Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een wettelijke basis te bieden. Daarmee is de noodverordening niet langer noodzakelijk.

Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om de noodverordening met ingang van 1 december 2020 in te trekken.

U vindt het besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht tot intrekking van de noodverordening onder Besluiten en publicaties.

Wetgeving en besluiten

Hier vindt u de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Verder zijn de volgende Algemene maatregel van bestuur en regelingen van kracht:

  • Tijdelijk besluit veilige afstand. Algemene maatregel van bestuur waarmee de veilige afstand op anderhalve meter wordt gesteld.
  • Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19. Deze ministeriële regeling is de inhoudelijke vervanger van de noodverordening, met bepalingen over afstand houden, groepsvorming, publieke plaatsen en evenementen.
  • Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen COVID-19. In deze ministeriële regeling is vastgelegd dat het per 1 december 2020 verplicht is een mondkapje te dragen in onder andere winkels, musea en theaters. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen een mondkapje dragen.
  • Ministeriële regeling domeinlijst BOA's. In deze ministeriële regeling wordt het optreden van de buitengewoon opsporingsambtenaren (deels) geregeld. Het betreft hier de opsporingsbevoegdheid van boa’s.

Meer informatie

De van kracht zijnde wetgeving en besluiten vindt u ook onder Besluiten en publicaties.

En hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19.

tijdelijke wet maatregelen covid 19