Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking. Deze wet heeft als doel om de coronamaatregelen een wettelijke basis te bieden. Daarmee is de noodverordening niet langer noodzakelijk.

Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om de noodverordening met ingang van 1 december 2020 in te trekken.

U vindt het besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht tot intrekking van de noodverordening onder Besluiten en publicaties.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de inhoud van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19.

tijdelijke wet maatregelen covid 19 copy copy