De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester P.E.J. den Oudsten, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op zondag 20 september 2020 om 18.00 uur in werking treedt.

Aanvullende maatregelen

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op aanwijzing van het kabinet heeft de Veiligheidsregio Utrecht evenals vijf andere veiligheidsregio's aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van risicovolle groepsvorming. Ze bevatten ook een verplichte sluitingstijd voor de horeca.

Meldplicht voor samenkomsten

Volgens deze noodverordening geldt voor bepaalde georganiseerde samenkomsten een meldplicht in de gemeente waar de samenkomst plaatsvindt. Het gaat om samenkomsten van meer dan 50 personen in de publieke ruimte of in een besloten plaats. De gemeenten richten hiervoor een meldpunt in. U kunt hiervoor de gemeentelijke website raadplegen of contact opnemen met de gemeente. Er zijn ook uitzonderingen op de meldplicht. Deze vindt u in de noodverordening.

In ons persbericht van vrijdag 18 september kunt u meer over deze maatregelen lezen.

De noodverordening vindt u onder Besluiten en publicaties. Heb je als burger vragen over de noodverordening? Neem dan contact op met je gemeente.