Logo Veiligheidsregio Utrecht - mobiel

 • VRUBrandweer Marjolein2
 • marion slideshow2
 • VRUBasvandenHemel2
 • VRUBrandweer RobertJan2
 • VRUBrandweer Ivonne2
 • "Door continu te monitoren
  worden we minder snel
  overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

 • "Een goede relatie tussen
  de VRU en de Utrechtse
  gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

 • "Alle brandweermensen
  staan dag en nacht paraat
  voor uw veiligheid."

  Bas van den Hemel
  Directeur Brandweerrepressie

 • "We mobiliseren de kracht uit de
  hele gezondheidsketen. Op de grens
  van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

 • "Ook goede voorlichting op school
  of een gesprekje met de buren
  zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Programmamanager Stimulerende Preventie

Uw eigen veiligheid

Wat doet u bij brand? Wat is wijsheid als u plots een paar dagen zonder kraanwater of elektriciteit moet leven? Als het water door een dijkdoorbraak de straten in stroomt? Als een tankwagen met gevaarlijke stoffen in brand vliegt? Rampen of crisissituaties komen bijna altijd onverwacht. We bereiden ons voor op de ergste situaties die gelukkig zelden plaatsvinden, maar soms gebeuren ze tóch. Dan helpt het als u een aantal voorbereidingen heeft getroffen.

Lees verder

Dit doet de veiligheidsregio

De veiligheidsregio is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. In de VRU werken 26 regionale gemeenten samen, onder het motto 'Uw veiligheid, ons werk'. Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio. Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid. Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wij voeren regie over (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen.

Lees verder

Tweets

#brand MBO-school #Amersfoort betrof kortsluiting in de keuken. De rook hiervan werd voor brand aangezien. Brandweer ventileert deel gebouw.

Bij de zoekactie aan #veerweg #Nieuwegein hebben de duikers niets aangetroffen. Alle hulpdiensten keren terug en zoekactie is afgesloten ^MW

Project in beeld: repressieve huisvesting

brandweerwagen in kazerneVoor Veiligheidsregio Utrecht en haar gemeenten is het van groot belang dat het beheer en onderhoud van de 67 brandweerposten in onze regio op orde zijn. Goede operationele huisvesting draagt immers bij aan een optimale en kwalitatief hoge brandweerzorg. Deze zogeheten repressieve huisvesting is op dit moment in onze regio niet op dezelfde manier geregeld. Bij de regionalisering van de brandweer in 2010 vormde de repressieve huisvesting nog geen onderdeel van de overdracht. Slechts een klein aantal posten is in juridisch eigendom van gemeenten aan de VRU overgedaan. In de praktijk levert dit onduidelijke situaties op. Hoe zit het met eigendom en het onderhoud? Wat doen de gemeenten en wat doet de VRU?

Bekijk het project repressieve huisvesting of bekijk alle projecten